AED-line

Het doden van dieren met een levensgevaarlijke besmetting is niet eenvoudig. Het is echter onmogelijk om gezonde mensen en dieren te beschermen zonder de inzet van bewezen en zorgvuldige technieken voor het voorkomen van verspreiding van gevaarlijke ziektes.

De gebruikte methode wordt onderschreven door verschillende toonaangevende instanties en voldoen aan de strenge Europese regels voor het doden van dieren.

Respect voor het dierenwelzijn is een belangrijke zaak als de broederij-industrie zijn respect wil tonen voor de publieke opinie.

Als het doden van dieren een deel van een proces uitmaakt, verwacht de consument dat het gedaan wordt met de best mogelijke oplossing, zonder onnodig(e) lijden, pijn of stress.

De AED line heeft bewezen dat de machines op de best mogelijke manier, mannelijke, zieke of misvormde eendagskuikens of ander soortgelijke dieren kan doden.

De AED line is de eerste machinelijn die volledig werkt volgens de Europese regelgeving voor het doden van dieren.

Eerst verdoofd dan gedood

De kuikens worden eerst verdoofd voordat ze worden gedood, zonder pijn of onnodige stress. Deze wijze van doden is bewezen de meest diervriendelijke manier om eendagskuikens te doden.

Proeven in laboratoria tonen aan dat er geen chemische reacties plaatsvinden in de hersens van de gedode dieren. Daaruit kan worden afgeleid dat er geen stresshormonen ontwikkeld worden tijdens de verdovingsfase.

Wanneer eendagskuikens gedood worden op de gebruikelijke manier, waar langzaam Co2 gas wordt toegevoerd en de dieren middels verstikking aan hun einde komen leidt dit tot onnodig lijden en komen deze indicatoren wel tot uiting..

Bij de AED line komen de dieren in een kamer gevuld met minstens 80% Co2- of Argongas wat leidt tot een verdovingsfase direct opgevolgd door het sterven.

De machines zijn zo uitgevoerd dat wanneer er dieren in het proces komen het onontkoombaar is en alle dieren gedood zullen worden. Het is dus onmogelijk dat er dieren bijkomen of kunnen ontsnappen.

Verder is het mogelijk doordat de dieren er mooi uitzien ze te gebruiken als voer voor bijvoorbeeld roofvogels, slangen, hagedissen en andere huisdieren. Veel dierenparken gebruiken deze dieren doordat ze een  belangrijke voedingstof met een laag vetgehalte en rijk aan proteïnes en vitamines vertegenwoordigen.

Modellenbescherming

De gehele AED line is beschermd middels het auteursrecht en modellenrecht volgens internationale wetgeving. Echter de AED-6 machine is gepattenteerd.